شخصي پشت سر ديگري غيبت مي کرد...

شخصي پشت سر ديگـــري غيبت مي کـــرد. پيري او را گفت: تو هرگز به جنگ دشمنان رفته اي؟

گفت: مــن حتي از خــانه و محله خود بيــرون نرفته ام تا چه رسد به جنگ با دشمنان.

پير گفت: واي بر تو که دشمنان از دست تو آســوده اند ودوستانت آزرده.


بــوســـتان سعدي
نسخه ی قابل چاپ
نویسنده: فرض اله باقرزاده بازدیدها: 52 نظرات: 0
2018

KHORSHID E SHAB

File engine/modules/dlefa_stats/index.php not found.