مرد فقیری كه صاحب اسب شد!

مردي در کوچه اي يک نعل اسب پيدا کرد. نزد زنش رفت و گفت: مژده بده که صاحب يک اسب شديم. زنش گفت: پس اسب کجاست؟

مرد نعل را نشان داد و گفت: اين يک نعل، مي ماند سه نعل ديگر و يک اسب که آن هم خدا کريم است.


ذيل النواد
نسخه ی قابل چاپ
نویسنده: فرض اله باقرزاده بازدیدها: 54 نظرات: 0
2018

KHORSHID E SHAB

File engine/modules/dlefa_stats/index.php not found.